[notdevice]
dom seg ter qua qui sex sáb
1
2
TBA • SA
TBA • SA
abr 2 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
3
TBA • SA
TBA • SA
abr 3 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
4
TBA • SA
TBA • SA
abr 4 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
5
6
7
8
9
TBA • SA
TBA • SA
abr 9 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
10
TBA • SA
TBA • SA
abr 10 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
11
TBA • SA
TBA • SA
abr 11 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
12
13
14
15
16
TBA • SA
TBA • SA
abr 16 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
17
TBA • SA
TBA • SA
abr 17 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
18
TBA • SA
TBA • SA
abr 18 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
19
20
21
22
23
TBA • SA
TBA • SA
abr 23 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
24
TBA • SA
TBA • SA
abr 24 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
25
TBA • SA
TBA • SA
abr 25 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
26
27
28
29
30
TBA • SA
TBA • SA
abr 30 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
[/notdevice] [device]
dom seg ter qua qui sex sáb
1
2
TBA • SA
TBA • SA
abr 2 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
3
TBA • SA
TBA • SA
abr 3 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
4
TBA • SA
TBA • SA
abr 4 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
5
6
7
8
9
TBA • SA
TBA • SA
abr 9 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
10
TBA • SA
TBA • SA
abr 10 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
11
TBA • SA
TBA • SA
abr 11 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
12
13
14
15
16
TBA • SA
TBA • SA
abr 16 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
17
TBA • SA
TBA • SA
abr 17 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
18
TBA • SA
TBA • SA
abr 18 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
19
20
21
22
23
TBA • SA
TBA • SA
abr 23 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
24
TBA • SA
TBA • SA
abr 24 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
25
TBA • SA
TBA • SA
abr 25 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
26
27
28
29
30
TBA • SA
TBA • SA
abr 30 dia inteiro
TBA • SA
TBA : To Be Announced SA : Será Anunciado
[/device]